Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Biskupiec
Menu góra
Strona startowa Procedury Podatki i opłaty lokalne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - Podatki i opłaty lokalne, menu 1189, karta informacyjna 316 - BIP - Urząd Gminy Biskupiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.).
-Uchwała Nr XXI/181/20 Rady Gminy Biskupiec z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.,

Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości określony został w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, Dz. U. z 2019r. poz. 1104 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości od os. fizycznych, załącznik nr 1, załącznik nr 2 ) dostępna jest w drukach do pobrania lub w UG Biskupiec pok. nr 1 w godzinach pracy urzędu.

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości od os. fizycznych,

załącznik nr 1,

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Klauzula RODO

(Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, Dz. U. z 2019r. poz. 1104)

Wydział

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Biskupiec pokój Nr 1 w godzinach 7:30 do 15:30 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatkowy mgr inż. Urszula Typa - Kierownik Referatu i Natalia Gruba - podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat.


Uwagi:
A. Wysokość podatku od nieruchomości ustalana jest w drodze decyzji. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków gruntów i budynków jako użytki rolne oraz las z wyłączeniem zajętych na prowadzoną działalność gospodarczą.

B. Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

W przypadku gdy kwota roczna podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016r.)C. Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów), w kasie Urzędu Gminy w godz. 8.00 do 14.00 lub na konto Urzędu Gminy w Biskupcu ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej ) BS Brodnica Filia Nowe Miasto Lubawskie O/ Biskupiec Nr konta 85 9484 1121 2002 0100 0286 0001

 

D.Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna – art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1325 ze zm.)
¨ Wniosek o powyższe wraz z niezbędną dokumentacją (szczegóły w informacji dotyczącej odroczeń i rozłozeń na raty) należy złożyć w sekretariacie UG lub pok. nr 3.


E. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna – art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1325 ze zm.)
¨ Wniosek o umorzenie wraz z niezbędną dokumentacją (szczegóły w informacji dotyczącej umorzeń) składa się w sekretariacie UG- lub pokój nr 1 po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

F. W przypadku braku wpłaty należnego podatku w ustawowym terminie płatności w ciągu 14 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od doręczenia upomnienia.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego wg miejsca zamieszkania podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Wymagane dokumenty

 

W ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego należy zgłosić obowiązek podatkowy poprzez złożenie:
1. Informacji w sprawie podatku od nieruchomości wg określonego wzoru.
2. Aktu notarialny (w przypadku jego zawarcia)
3. Umowy dzierżawy nieruchomości (w przypadku jej zawarcia).

W przypadku zmian w podstawie opodatkowania w podatku od nieruchomości w trakcie roku, w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności skutkujących powstaniem zmiany, należy złożyć korektę informacji podatkowej, ze wskazaniem terminu i przyczyn zmiany.

Opłaty

Nie podlega opłatom

Termin

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości.

Tryb odwołania

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Biskupiec lub pok. nr 1 w godzinach pracy urzędu ).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne

Metryka

data wytworzenia
2013-01-05
data udostępnienia
2013-01-05
sporządzone przez
Urszula Typa
opublikowane przez
Witkowski Grzegorz
ilość odwiedzin
62
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.