Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Biskupiec
Menu góra
Strona startowa Procedury Podatki i opłaty lokalne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Podatki i opłaty lokalne, menu 1189, karta informacyjna 312 - BIP - Urząd Gminy Biskupiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.).
-Uchwała Nr XXI/181/20 Rady Gminy Biskupiec z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.,

Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych (DN-1)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 Klauzula RODO

(Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, Dz. U. z 2019r. poz. 1104)

Wydział

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Biskupiec - pokój Nr 1 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek- 7:30- 15:30.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatkowy mgr inż. Urszula Typa - Kierownik Referatu.

Uwagi:
A. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji na podatek od nieruchomości sporządzonej na formularzu wg określonego wzoru (Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych (DN-1) w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych, którą należy złożyć organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania - w terminie ustawowym, tj. do 31 stycznia roku podatkowego.
B. Termin płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.)
Obliczony przez podatnika w deklaracji podatek od nieruchomości płatny jest w 12 ratach miesięcznych, z których ratę za m-c styczeń należy wpłacić w terminie do 31 stycznia, pozostałe raty, do dnia 15 każdego miesiąca.
Raty podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.

C. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy Biskupiec w BS Brodnica Filia Nowe Miasto Lubawskie Oddział Biskupiec Nr Konta – 85 9484 1121 2002 0100 0286 0001 lub w kasie Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 14.00

Wymagane dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego należy złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości (wzór

Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych (DN-1)załącznik nr 1załącznik nr 2) oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Akt notarialny (w przypadku jego zawarcia)
2. Umowę dzierżawy nieruchomości (w przypadku jej zawarcia).

W przypadku zmian w podstawie opodatkowania w trakcie roku, w ciagu 14 dni od ich zaistnienia należy złożyć korektę deklaracji - od 1 dnia miesiąca po zmianie okoliczności z dołączonym wyjaśnieniem przyczyn składanej korekty.

Opłaty

D. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna – art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1325 ze zm.)
¨ Wniosek o powyższe wraz z niezbędną dokumentacją (szczegóły w informacji dotyczącej odroczeń i rozłożeń na raty) należy złożyć w sekretariacie UG lub pokój nr 3

E.Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna – art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1325 ze zm.)
¨ Wniosek o umorzenie wraz z niezbędną dokumentacją (szczegóły w informacji dotyczącej umorzeń) składa się w sekretariacie UG lub pokoju nr 1 po terminie płatności podatku.
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

F.W przypadku braku wpłaty należnego podatku w ustawowym terminie płatności, w ciągu 14 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od doręczenia upomnienia.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego wg siedziby płatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Termin

W przypadku złożenia wniosku w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia – w terminie do 30 dni po otrzymaniu wniosku - wystawiana jest decyzja.

Tryb odwołania

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie lub pokoju nr 1 UG Biskupiec w godzinach pracy Urzędu.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne

Metryka

data wytworzenia
2009-10-07
data udostępnienia
2009-10-07
sporządzone przez
Urszula Typa
opublikowane przez
Witkowski Grzegorz
ilość odwiedzin
55
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.