Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Biskupiec
Menu góra
Strona startowa Procedury Podatki i opłaty lokalne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatek leśny od osób prawnych - Podatki i opłaty lokalne, menu 1189, karta informacyjna 321 - BIP - Urząd Gminy Biskupiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatki i opłaty lokalne

Podatek leśny od osób prawnych

Podstawa prawna

¨ Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 888 z późn. zm.)

- Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r., wyniosła 196,84zl za 1m3 (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020r. – Monitor Polski z 2020r., poz. 983). Stawka przyjmowana jako podstawa do obliczania podatku leśnego na terenie gminy Biskupiec w 2021r. wynosi: 43,3048zł z 1ha, tj.0,220m3 ceny 196,84zł za 1m3 [(art.4 ust.1 ustawy z 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 888)] Dla lasów wchodzacych w skład rezerwtów przyrody i parków narodowych, stawka podaku leśnego ulega obniżeniu o 50%, w związku z czym w 2020r. na terenie gminy Biskupiec wynosi: 21,6524zł z 1 ha (art.4 ust.3 ustawy o podatku leśnym jak wyżej).

 

Deklaracja na podatek leśny od osób prawnych (DL-1)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Klauzula RODO

(Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, Dz. U. z 2019r. poz. 1126)

Wydział

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy - pokój Nr 1 w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek.
Ulgi:
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatkowy mgr inż. Urszula Typa - Kierownik Referatu..
Uwagi:

A. Wysokość podatku jest określana przez podatnika w deklaracji na podatek leśny sporządzonej na formularzu wg określonego wzoru (Deklaracja na podatek leśny od osób prawnych (DL-1)załącznik nr 1,  załącznik nr 2), którą należy złożyć organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania - w terminie ustawowym, tj. do 15 stycznia roku podatkowego.


B. Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 888)
Podatek leśny płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania. W przypadku gdy kwota podatku za rok nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatnosci pierwszej raty (zmiana obowiazuje od 1 stycznia 2016r.).


C. Wpłaty należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy w godz. 8.00 do 14.00 lub na konto Urzędu Gminy w Biskupcu
BS Brodnica Filia Nowe Miasto Lubawskie O/ Biskupiec Nr konta 85 9484 1121 2002 0100 0286 0001

D. W przypadku braku wpłaty należnego podatku w ustawowym terminie płatności – w ciągu 14 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od doręczenia upomnienia.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy, przesyłany do Urzędu Skarbowego wg siedziby podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.


E. Termin płatności można na wniosek podatnika odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna – art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.). Szczegóły w informacji: odraczenie terminu płatności podatku lub zaległości.
¨ Wniosek o powyższe wraz z niezbedna dokumentacją należy złożyć w punkcie obsługi mieszkańca UG (na parterze przy schodach) lub pok. nr 3

F. Podatek leśny można na wniosek podatnika umorzyć.
¨ Podstawa prawna – art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa
(tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1325 ze zm.). Szczegóły w informacji: umarzanie zaległości podatkowych.
¨ Wniosek o umorzenie wraz z niezbędną dokumentacją (szczegóły w informacji dotyczącej umorzeń) składa się w sekretariacie Urzędu lub pok. nr 1 po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

Wymagane dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku należy zgłosić obowiązek podatkowy przez złożenie deklaracji w sprawie podatku leśnego (wzór deklaracji Deklaracja na podatek leśny od osób prawnych (DL-1)załącznik nr 1załącznik nr 2) oraz niżej wymienione dokumenty:
1. Akt notarialny (w przypadku jego zawarcia)
2. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu.

W przypadku zmian w podstawie opodatkowania w trakcie roku, w ciagu 14 dni od ich zaistnienia należy złożyć korektę deklaracji - od 1 dnia miesiąca po zmianie okoliczności z dołączonym wyjaśnieniem przyczyn składanej korekty.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin

Termin rozpatrzenia wniosku złożonego w sprawie odroczenia lub umorzenia podatku leśnego: do 30 dni po złożeniu wniosku (w drodze decyzji).

Tryb odwołania

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie, lub pok. nr 1 UG Biskupiec w godzinach pracy Urzędu ).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne

Metryka

data wytworzenia
2015-01-07
data udostępnienia
2015-01-07
sporządzone przez
Urszula Typa
opublikowane przez
Witkowski Grzegorz
ilość odwiedzin
54
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.