Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Biskupiec
Menu góra
Strona startowa Procedury Podatki i opłaty lokalne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatek leśny od osób fizycznych - Podatki i opłaty lokalne, menu 1189, karta informacyjna 319 - BIP - Urząd Gminy Biskupiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatki i opłaty lokalne

Podatek leśny od osób fizycznych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 888)

 

- Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r., wyniosła 196,84zł za 1m3 (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020r. – Monitor Polski z 19 października 2020r., poz.983). Stawka przyjmowana jako podstawa do obliczania podatku leśnego na terenie gminy Biskupiec w 2021r. wynosi: 43,3048 zł z 1ha, tj.0,220m3 ceny 196,84zł za 1m3 [(art.4 ust.1 ustawy z 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 888)]

Druk informacja w sprawie podatku leśnego od os. fizycznych

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Klauzula RODO

(Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, Dz. U. z 2019r. poz. 1126)

Wydział

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy - pokój Nr 1 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - 7:30 - 15:30.

Ulgi:
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatkowy mgr inż. Urszula Typa - Kierownik Referatu i Natalia Gruba - podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat.

Uwagi:
A.Wysokość podatku leśnego ustalana jest w drodze decyzji, opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako las z wyłączeniem zajętych na prowadzoną działalność gospodarczą.

Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy – wysokość należnego zobowiazania podatkowego ustalana jest w jednej decyzji (zmiana w odniesieniu do podatku od nieruchomości, obowiązuje od 1 stycznia 2016r.).

 

B. Terminy płatności podatku leśnego - wymienione w decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

Uwaga: W przypadku gdy kwota ustalonego podatku za rok nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty (zmiana obowiazuje od 1 stycznia 2016r.).


C. Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów), w kasie Urzędu Gminy w godzinach 8.00 do 14.00 lub na konto Urzędu Gminy w Biskupcu ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej ) BS Brodnica Filia Nowe Miasto Lubawskie O/ Biskupiec Nr konta 85 9484 1121 2002 0100 0286 0001

 

D.Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty

¨ Podstawa prawna – art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.)
¨ Wniosek o powyższe wraz z niezbędną dokumentacją (szczegóły w informacji dotyczącej odroczeń i rozłozeń na raty) należy złożyć w sekretariacie UG lub pok. nr 3E. Podatek leśny można umorzyć.

¨ Podstawa prawna – art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.)
¨ Wniosek o umorzenie wraz z niezbędną dokumentacją (szczegóły w informacji dotyczącej umorzeń) składa się w sekretariacie UG- lub pokój nr 1 po terminie płatności podatku. ¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.F. W przypadku braku wpłaty należnego podatku w ustawowym terminie płatności w ciągu 14 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od doręczenia upomnienia.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego wg miejsca zamieszkania podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Wymagane dokumenty

 

W ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego należy zgłosić obowiązek podatkowy poprzez złożenie:
1. Informacji w sprawie podatku leśnego wg określonego wzoru.
2. Oświadczenia o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu.

W przypadku zmian w podstawie opodatkowania w podatku leśnym w trakcie roku, w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności skutkujących powstaniem zmiany, należy złożyć korektę informacji podatkowej, ze wskazaniem terminu i przyczyn zmiany.

Opłaty

Nie podlega opłatom

Termin

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie ustalenia podatku leśnego.

Tryb odwołania

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Biskupiec lub pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu ).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne

Metryka

data wytworzenia
2014-12-29
data udostępnienia
2014-12-29
sporządzone przez
Urszula Typa
opublikowane przez
Witkowski Grzegorz
ilość odwiedzin
36
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.