Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Biskupiec
Menu góra
Strona startowa Procedury Podatki i opłaty lokalne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Umarzanie zaległości podatkowych - Podatki i opłaty lokalne, menu 1189, karta informacyjna 309 - BIP - Urząd Gminy Biskupiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatki i opłaty lokalne

Umarzanie zaległości podatkowych

Podstawa prawna

Art.67a § 1 pkt. 3) i § 2 oraz art.67b § 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Tekst Jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 900 ze zm.)

Wydział

Sposób dostarczenia dokumentów:
Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu
Gminy w Biskupcu.
Sprawę załatwia i udziela szczegółowych informacji:
Referat podatkowy – Natalia Gruba podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat,
pok. nr 1
Sposób załatwienia sprawy:
Rozstrzygnięcie ma formę decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty

- wniosek wraz z uzasadnieniem konieczności umorzenia zaległości podatkowych,
- dokumenty potwierdzające argumenty uzasadnienia podania,
- w przypadku wniosku przedsiębiorcy, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie.

Opłaty

Terminy ściśle określa art.139 Ordynacji podatkowej:
- bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych jest wolny od opłaty skarbowej

Termin

Tryb odwołania

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Wójta Gminy Biskupiec w terminie 14 dnia od daty jej doręczenia.
Powinno ono zawierać:
- zarzuty przeciw decyzji,
- określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania,
- wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art.222 Ordynacji podatkowej),
Ponadto odwołanie powinno spełniać warunki formalne;
- musi pochodzić od osoby uprawnionej (podatnika),
- mieć formę pisemną, odpowiadającą wymogom podania,
- zostać wniesione z zachowaniem terminu,
- określać zaskarżoną decyzję (datę sporządzenia, doręczenia oraz numeru sprawy).

Inne

Metryka

data wytworzenia
2009-10-07
data udostępnienia
2009-10-07
sporządzone przez
opublikowane przez
Grzegorz Witkowski
ilość odwiedzin
53
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.