Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Biskupiec
Menu góra
Strona startowa Procedury Podatki i opłaty lokalne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatek od środków transportowych - Podatki i opłaty lokalne, menu 1189, karta informacyjna 307 - BIP - Urząd Gminy Biskupiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od środków transportowych

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (teks jednolity: Dz.U. z 2018r, poz. 1445 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2436)
3.Uchwały Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 października 2019r. Nr XI/103/19 w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 17 listopada 2016 r. poz. 4522)

Wydział

Podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami pojazdów podlegających opodatkowaniu. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Podatnik może wskazać pełnomocnika do występowania w jego imieniu przed organem podatkowym.
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy - pokój Nr 3 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - 7:30-15:30
Jednostka odpowiedzialna:
Referat windykacji i opłat - mgr Sylwia Urlicka
Uwagi:
Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie deklaracji stosownie do zapisów Uchwały Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 października 2019r. Nr XI/103/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 17 listopada 2016 r. poz. 4522).
- stawki na rok 2019 bez zmian - takie same jak w roku 2018

Wymagane dokumenty

W ciągu 14 dni od daty powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego należy złożyć:
· deklarację w sprawie podatku od środków transportowych na druku DT-1
· załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1A
oraz załączyć następujące dokumenty:
- umowę kupna – sprzedaży
- dowód rejestracyjny – do okazania
Załączniki:
· DT-1 - pobierz
· DT-1/A - pobierz
· Oświadczenie - pobierz


Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1445 ze zm.)
Podatek płatny jest w 2 ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.
Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.

Wpłaty należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy w godz od 8.00 do 14.00 lub na konto Urzędu Gminy w Biskupcu
Nr Konta - 85 9484 1121 2002 0100 0286 0001 Bank Spółdzielczy Brodnica Oddział Nowe Miasto Lub. Filia Biskupiec
Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Złożenie dokumentu poświadczającego udzielenie prokury lub pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji na podatek od środków transportowych oraz do występowania przed organem podatkowym.
Uprawnionym do podpisywania deklaracji jest podatnik, a także zgodnie z art. 80a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 800 ze zm.), pełnomocnik podatnika, płatnika lub inkasenta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji, opłaconego w kwocie 17,00 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm. ).

Opłaty

W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 800 ze zm.), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Zgodnie z art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej załatwienie sprawy wymagającej prowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Termin

Tryb odwołania

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Inne

Metryka

data wytworzenia
2009-10-07
data udostępnienia
2009-10-07
sporządzone przez
opublikowane przez
Grzegorz Witkowski
ilość odwiedzin
42
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.