Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Biskupiec
Menu góra
Strona startowa Procedury Podatki i opłaty lokalne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Odroczenie terminu płatności/rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej - Podatki i opłaty lokalne, menu 1189, karta informacyjna 306 - BIP - Urząd Gminy Biskupiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatki i opłaty lokalne

Odroczenie terminu płatności/rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej

Podstawa prawna

Podstawa prawna
- art.67a § 1 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 900 ze zm.)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu
obliczania wartości pomocy publicznej udzielanych w różnych formach
(Dz.U.z 2018r, poz. 461 ze zm.)
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r.o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity. z 2018r. poz. 362 ze. zm.)

Wydział

Wniosek wraz niezbędną dokumentacją należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Biskupcu, ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec, pokój nr 3

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych informacji:
Referat Windykacji i Opłat – mgr Sylwia Urlicka - Kierownik Referatu, pok. nr. 3, tel. 564747978

Sposób załatwienia sprawy:
Rozstrzygnięcie ma formę decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty

- wniosek wraz z uzasadnieniem konieczności odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej,
- dokumenty potwierdzające tezy uzasadnienia wniosku,
- w przypadku wniosku od przedsiębiorcy, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie.

Druki:

- wniosek- pobierz

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO - pobierz

- formularz informacji (pomoc de minimis) - pobierz

- oświadczenie o stanie majątkowym - pobierz

- formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - pobierz

- oświadczenie o nieprowadzeniu dział. gospodarczej oraz działalności w rolnictwie - pobierz

- oświadczenie (pomoc de minimis) - pobierz

- inne dokumenty mające zdaniem podatnika istotne znaczenie w sprawie

Opłaty

Zgodnie z art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej załatwienie sprawy wymagającej prowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Wniosek o odroczenie terminu płatności/ rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej jest wolny od opłaty skarbowej.

Termin

Tryb odwołania

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.
Powinno ono zawierać:
- zarzuty przeciw decyzji,
- określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania,
- wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art.222 Ordynacji podatkowej),
Ponadto odwołanie powinno spełniać warunki formalne;
- musi pochodzić od osoby uprawnionej (podatnika),
- mieć formę pisemną, odpowiadającą wymogom podania,
- zostać wniesione z zachowaniem terminu,
- określać zaskarżoną decyzję (datę sporządzenia, doręczenia oraz numeru sprawy).

Inne

Metryka

data wytworzenia
2009-10-07
data udostępnienia
2009-10-07
sporządzone przez
opublikowane przez
Grzegorz Witkowski
ilość odwiedzin
44
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.