Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Biskupiec
Menu góra
Strona startowa Informacje Wybory Parlamentarne 2023 Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, bieżące, menu 1411 - BIP - Urząd Gminy Biskupiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia.
 2. Wypełniony wniosek złóż osobiście w Biurze Meldunkowym, Urzędu Gminy Biskupiec, ul. Rynek 1, pokój nr 16.
 3. Odbierz zaświadczenie osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek wyborcy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
  (do wglądu).
 3. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania - w przypadku odbioru zaświadczenia przez inną osobę. Pełnomocnik musi okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Gminy Biskupiec, Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Meldunkowe, ul. Rynek 1,
pokój nr 16.

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

 1. Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje
  na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborców.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia musi być wypełniony i podpisany przez wyborcę, który chce otrzymać zaświadczenie.
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów. Zaświadczenia o prawie
  do głosowania wydaje się do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.
 4. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona)
  i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim.
 5. Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
 6. W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
 7. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju,
  za granicą i na polskim statku morskim.
 8. Prawo głosowania na podstawie zaświadczenia nie przysługuje w wyborach
  do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
 9. W wyborach uzupełniających do Senatu prawo głosowania na podstawie zaświadczenia ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych
  na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy;
 3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

 

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Biskupcu

Zastępca Kierownika Agnieszka Malinowska

Telefon 56 47 47 981, 512 290 131

Email: meldunki@gminabiskupiec.pl

 

Załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania klauzula informacyjna

Upoważnienie

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

 

Metryka

sporządzono
2023-09-05 przez Agnieszka Malinowska
udostępniono
2023-09-05 08:43 przez Witkowski Grzegorz
zmodyfikowano
2023-09-05 08:50 przez Witkowski Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
148
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.