Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Biskupiec
Menu góra
Strona startowa Informacje Wybory Parlamentarne 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory Parlamentarne 2023, bieżące, menu 1406 - BIP - Urząd Gminy Biskupiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory Parlamentarne 2023

Wybory Parlamentarne 2023

 

 

Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r. w Gminie Biskupiec

Wyniki głosowania w wyborach do Senatu w 2023 r. w Gminie Biskupiec

  

INFORMACJA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA

 

1. Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych tj. kwota 240 zł

2. Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania.

3. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa w pkt 2 niniejszej informacji.

4.Podstawą wypłaty diety jest wniosek złożony w Urzędzie Gminy w Biskupcu, ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec (punkt obsługi mieszkańców ) wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w pkt 3 niniejszej informacji. Druk wniosku poniżej. Brak zaświadczenia spowoduje odmowę wypłaty diety.

5. Zgodnie z art. 103aa § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) wypłata diety następuje w terminie 30 dni roboczych  od dnia złożenia wniosku.

 

Wniosek

Klauzula informacyjna

 

 


 

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ELBLĄGU z dnia 13 października 2023 r.  KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r. (odwzorowanie karty do głosowania)

 

 

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ELBLĄGU z dnia 13 października 2023 r. o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów nr 8 KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz o warunkach ważności głosu.

 


 

 

Informacje o rozpoczęciu pracy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Biskupiec

 

 


 

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu o pełnionych dyżurach w dniach 14 i 15 października 2023 r.
https://elblag.kbw.gov.pl/uploaded_files/1696985419_1696990564_informacja-o-dyzurach-okregowej-komisji-wyborczej-.pdf

 


 

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY BISKUPIEC z dnia 4 października 2023 r.
w sprawie zorganizowania przez Gminę Biskupiec bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych     w spisie wyborców w stałych obwodach głosownia położonych na obszarze gminy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowym, zarządzonych

na dzień 15 października 2023 r.

 

Rozkład jazdy Nr 1

Rozkład jazdy Nr 2

Rozkład jazdy Nr 3

 


 

  • Uchwała nr 224/2023 PKW z dnia 2 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1696320753_uchwala-zmieniajaca-w-sprawie-wytycznych-dla-obwodowych-komisji-wyborczych.pdf

 

  • Uchwała nr 225/2023 PKW z dnia 2 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1696358687_uchwala-zmieniajaca-w-sprawie-wytycznych-dla-obwodowych-komisji-wyborczych-2.pdf

 


 

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z funkcjami

 


 

 

 


 

BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO

wyb.png

 

Wójt Gminy Biskupiec informuje, wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego celem wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Biskupcu: do dnia 2 października 2023 r. (poniedziałek) do godz. 15:30 na formularzu znajdujący się na dole artykułu.

Na podstawie ww. zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami (tj. do 11 października br.) każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.

 

Formularz zgłoszenia zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 60 r.ż. w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym w dniu 15 października 2023 r.

 


 

  • Uchwała nr 211/2023 PKW z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1695711570_uchwala-211-2023.pdf

 

  • Uchwała nr 210/2023 PKW z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy na skutek skreśleń kandydatów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1695735154_uchwala-nr-210-2023.pdf

 


 

 

 


 

         Składy Komisji

 

 


 

  Nowe Miasto Lubawskie, dnia 18 września 2023 r.

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

Urzędnik Wyborczy w gminie Biskupiec

informuje

o dodatkowym terminie dyżuru przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Biskupiec w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

20 września 2023 r. (środa) w godz. 1300-1530

Urzędnik Wyborczy pełni dyżury w siedzibie Urzędu Gminy w Biskupcu przy ul. Rynek 1 (pok. 7).

 

Jednocześnie, wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wyborów można zgłaszać:

- telefonicznie pod nr telefonu 533 354 115 oraz

- elektronicznie pod adresem e-mail: urz-281202-1@pkw.gov.pl.

 

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 20 września 2023 r. do godz. 1400 w siedzibie Urzędu Gminy w Biskupcu.

 

 

 

 

                                                                                                                       Z poważaniem,

                                                                                                                     Urzędnik Wyborczy

                                                                                                                           Anna Piekło

 

  

 


 

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Elblągu II

z dnia 18 września 2023 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Biskupiec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Elblągu II informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 20 września 2023r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Biskupcu do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 4,

- Nr 2, w liczbie 1,

- Nr 3, w liczbie 4,

- Nr 4, w liczbie 3,

- Nr 5, w liczbie 2,

- Nr 6, w liczbie 3,

- Nr 7, w liczbie 3,

- Nr 8, w liczbie 2,

- Nr 9, w liczbie 3,

- Nr 10, w liczbie 2,

- Nr 11, w liczbie 3,

- Nr 12, w liczbie 3,

- Nr 13, w liczbie 3.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 22 września 2023 r. o godz. 9.00  w siedzibie Urzędu Gminy w Biskupcu.

                                                                                            § 3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

                                                                                                             Komisarz Wyborczy
                                                                                                                    w Elblągu II

 

                                                                                                                Arkadiusz Zaczek

 

 

 


Obwieszczenie wybory 8 wrzesień 2023 1.png                                                  Obwieszczenie wybory 8 wrzesień 2023 2.png

 

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Biskupiec z dnia 8 września 2023roku                                                  

 


 

                                                                                Nowe Miasto Lubawskie, dnia 8 września 2023 r.

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

Urzędnik Wyborczy w gminie Biskupiec

informuje

o dodatkowym terminie dyżuru przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Biskupiec w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

 

11 września 2023 r. (poniedziałek) w godz. 1430-1530

Urzędnik Wyborczy pełni dyżury w siedzibie Urzędu Gminy w Biskupcu przy ul. Rynek 1 (pok. 7).

 

Jednocześnie, wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wyborów można zgłaszać:

- telefonicznie pod nr telefonu 533 354 115 oraz

- elektronicznie pod adresem e-mail: urz-281202-1@pkw.gov.pl.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmowane są do dnia 15 września 2023 r.

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Z poważaniem,

                                                                                                                      Urzędnik Wyborczy

                                                                                                                           Anna Piekło

 

Druk samozgłoszenia  kandydata na  Członka  Obwodowej  Komisji  Wyborczej  w wyborach  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu  Rzeczypospolitej  Polskiej   zarządzonych  na dzień 15  października 2023 r. - pobierz

 

 

Uwaga! Nowe siedziby obwodowych komisji wyborczych - sprawdź gdzie masz głosować

Postanowienie komisarza obwody 2023 1.png

Postanowienie komisarza obwody 2023 2.png

 

 

Nowe Miasto Lubawskie, 28 sierpnia 2023 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Urzędnik Wyborczy w gminie Biskupiec

informuje

o terminach dyżurów przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Biskupiec w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

  

- 1 września 2023 r. (piątek) w godz. 1330-1530

- 5 września 2023 r. (wtorek) w godz. 1330-1530

- 7 września 2023 r. (czwartek) w godz. 1330-1530

- 13 września 2023 r. (środa) w godz. 1330-1530

- 15 września 2023 r. (piątek) w godz. 1300-1500

Urzędnik wyborczy pełni dyżury w siedzibie Urzędu Gminy w Biskupcu przy ul. Rynek 1 (pok. 7).

 

Jednocześnie, wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wyborów można zgłaszać:

- telefonicznie pod nr telefonu 533 354 115 oraz

- elektronicznie pod adresem e-mail: urz-281202-1@pkw.gov.pl.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmowane są do dnia 15 września 2023 r.

 

Z poważaniem,

Urzędnik Wyborczy

Anna Piekło

 

 

WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie prowadzenia agitacji wyborczej przez wyborców

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1693390126_zkf621182023-wyjasnienia-agitacja-wyborcow.pdf

Wyjaśnienia w sprawie agitacji prowadzonej przez partie polityczne i komitety wyborcze

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1685422273_wyjasnienia-w-sprawie-agitacji-prowadzonej-przez-partie-polityczne-i-komitety-wyborcze.pdf

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie udziału osób publicznych w kampanii wyborczej

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1692436583_zkf621292023.pdf

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie kampanii wyborczej i kampanii referendalnej

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1693387466_zkf621372023-wyjasnienia-kampania-wyborcza-a-referendalna.pdf

 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1693268448_data-zpow501322023-informacja-o-warunkach-udzialu-w-glosowaniu-w-referendum-ogolnokrajowym-kraj.pdf

Uchwała nr 109/2023 PKW z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1693289005_uchwala-wzory-kopert-oswiadczenia-i-informacji-sejm-razem-z-referendum-2023.pdf

Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1693305579_zalaczniki-do-uchwaly-nr-109-2023-pkw-z-dnia-28-sierpnia-2023-r.docx

 

MĘŻOWIE ZAUFANIA I OBSERWATORZY SPOŁECZNI

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie uprawnień mężów zaufania i obserwatorów społecznych

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1693566248_wyjasnienia-pkw-dotyczace-uprawnien-mezow-zaufania-i-obserwatorow-spolecznych-zpow71362023.pdf

Uchwała nr 67/2023 PKW z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia usprawiedliwiającego nieobecność w pracy wykonywaniem zadań męża zaufania

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1692695828_wzor-zaswiadczenia-usprawiedliwiajacego-nieobecnosc-w-pracy-wykonywaniem-zadan-meza-zaufania.pdf

 

UPRAWNIENIA WYBORCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1693346693_data-zpow501302023-informacja-o-uprawnieniach-przyslugujacych-wyborcom-niepelnosprawnym-z-referendum.pdf

 

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Uchwała nr 108/2023 PKW z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1693276700_regulamin-komisji-okregowych-i-obwodowych-sejm-i-senat-2023-r-z-referendum.pdf

Uchwała nr 111/2023 PKW z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1693320939_uchwala-informatyczna-referendum.pdf

Uchwała nr 112/2023 PKW z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie teleinformatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1693313924_wytyczne-w-sprawie-zgodnosci-arytmetycznej-referendum-2023-r.pdf

 

 

 

 

 

 

informacja o dyżurach OKW 30 sierpień 2023.png

 

Informacja Okręgowej Komisji w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2023r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach OKW w Elblągu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1691753322_zpow501142023-informacja-o-warunkach-udzialu-kraj.pdf

 

Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r.

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/statics/PKW_AKTUALNOSCI/uploaded_files/1693044514_wykaz-zawiadomien-29.pdf

 

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

 

Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/pkw_aktualnosci/51628

 

Uchwała nr 71/2023 PKW z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

wraz z aktualnym wzorem zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1692801845_uchwala-zmiana-powolywanie-2023-2-wraz-zalacznikami-po-rcl.pdf

 

Uchwała nr 50/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1692081110_uchwala-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-powolywania-obwodowych-komisji-wyborczych-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-kraju.pdf

 

Uchwała nr 20/2020 PKW z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1581953666_uchwala-zmiana-powolywanie-prezydent.pdf

 

Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1565020239_Uchwala_nr_792019_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_5_sierpnia_2019_r_zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_powolywania_obwodowych_komisji_wyborczych_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_do_Sejmu_Rzeczypospolit.pdf

 

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1551281325_Uchwala_nr_112019_PKW_w_sprawie_powolywania_obwodowych_komisji_wyborczych_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_do_Sejmu_RP_i_do_Senatu_RP_Prezydenta_RP_oraz_do_Parlamentu_Europejskiego.pdf

 

Uchwała nr 29/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1691117196_diety-sejm-senat-prezydent-pe-2023-r.pdf

 

Uchwała nr 64/2023 PKW z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie teleinformatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1692426120_wytyczne-w-sprawie-zgodnosci-arytmetycznej-sejm-i-senat-2023-r.pdf

 

Uchwała nr 63/2023 PKW z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1692463419_uchwala-informatyczna-sejm-i-senat-2023-r.pdf

 

 

UPRAWNIENIACH WYBORCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1691756649_zpow501172023-informacja-o-uprawnieniach-przyslugujacych-wyborcom-niepelnosprawnym.pdf

 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1691669631_zpow501172023-zgloszenie-zamiaru-korespondencyjnego-kopia.pdf

 

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1691611907_zgoda-na-przyjecie-pelnomocnictwa.pdf

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1691624733_wniosek-o-sporzadzenie-aktu-pelnomocnictwa.pdf

 

informacja o sposobie głosowania 1sejm.png

 

informacja o sposobie głosowania 1 senat.png

 

 

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH

 

USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY

 

UCHWAŁA NR 66/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego

 

UCHWAŁA NR 65/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania

 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie spisu wyborców

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Metryka

sporządzono
2023-08-29 przez Grzegorz Witkowski
udostępniono
2023-08-29 11:02 przez Witkowski Grzegorz
zmodyfikowano
2023-10-18 15:40 przez Witkowski Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
355
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.