Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Biskupiec
Menu góra
Strona startowa Prawo Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 1396 - BIP - Urząd Gminy Biskupiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Biskupiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biskupiec.biuletyn.net.

Data publikacji strony internetowej: 2004-08-09.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-29 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo zdefiniowane są specjalne skróty klawiaturowe:

 • ALT + 0 - powrót na początek strony
 • ALT + 1 - przejście do wyszukiwarki
 • ALT + 2 - przejście do treści głównej
 • ALT + 3 - przejście do danych kontaktowych
 • ALT + 4 - przejście do menu górnego
 • ALT + 5 - przejście do menu lewego
 • ALT + 6 - przejście do menu dolnego
 • ALT + 7 - przejście do menu bocznego
 • ALT + 8 - przejście do mapy serwisu

W przypadku przeglądarki Firefox zamiast klawisza ALT należy używać ALT + SHIFT. W przypadku komputerów Apple z systemem macOS zamiast klawisza ALT należy użyć Command + ALT.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Witkowski, ugb@gminabiskupiec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (56) 474 50 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Biskupcu

 1. Budynek Urzędu Gminy w Biskupcu posiada dwa wejścia: wejście główne od ulicy Rynek, do którego prowadzą schody oraz pochylnia dla wózków inwalidzkich z poręczami. Szerokość głównego wejścia oraz przestrzeń przed i za nim jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy głównym wejściu zamontowany jest system wezwania asysty. Wejście z tyłu budynku przeznaczone wyłącznie dla pracowników urzędu, do którego prowadzą schody.
 2. Na parterze budynku zlokalizowany jest Punkt Obsługi Mieszkańców wyposażony w urządzenie do obsługi osób słabosłyszących - pętle indukcyjną.
 3. W budynku znajduje się również przenośna pętla indukcyjna.
 4. Budynek nie jest wyposażony w windę.
 5. Ze względu na brak windy na parterze budynku znajdują się:
 • Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska,
 • Referat Podatkowy,
 • Referat Windykacji i Opłat,
 • Kasa,
 • Punkt Obsługi Mieszkańców.

Do wydziałów zlokalizowanych na I i II piętrze można dostać się za pomocą schodołazu kroczącego, po uprzednim zgłoszeniu w Punkcie Obsługi Mieszkańców. Schodołaz obsługują przeszkoleni pracownicy urzędu.

 1. Budynek urzędu wyposażony jest również w krzesło ewakuacyjne.
 2. Korytarze oraz wejścia do biur dostosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Osoby z niepełnosprawnością mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.
 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, natomiast są oznaczenia kontrastowe (nr biur, nazwy wydziałów, tablica informacyjna).
 6. W ciągach komunikacyjnych są zastosowane kontrastowe barwy pomiędzy podłogą a drzwiami.
 7. W budynku zastosowane jest oświetlenie nie powodujące powstawania ostrych i kontrastowych cieni oraz olśnienia.
 8. W Urzędzie Gminy nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

 

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 1. Budynek posiada jedno wejścia od strony ul. Rynek.
 2. Do wejścia od ul. Rynek prowadzą schody oraz pochylnia dla wózków inwalidzkich z poręczami. Szerokość wejścia jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. Budynek ze względu na różnice poziomu wyposażony jest w windę schodową.
 4. W budynku zlokalizowana jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 5. Korytarze oraz wejścia do biur dostosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 6. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. Osoby z niepełnosprawnością mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
 10. W ciągach komunikacyjnych są zastosowane kontrastowe barwy pomiędzy podłogą  a ścianami oraz drzwiami.
 11. W budynku zastosowane jest oświetlenie nie powodujące powstawania ostrych i kontrastowych cieni oraz olśnienia.
 12. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Metryka

sporządzono
2023-03-30 przez INTERmedi@ Spółka Jawna
udostępniono
2023-03-30 00:00 przez Witkowski Grzegorz
zmodyfikowano
2024-03-29 10:38 przez Witkowski Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
265
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.