Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Biskupiec
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Kadencja 2018-2024 Uchwały Rady Gminy 2018-2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały Rady Gminy 2018-2024, bieżące, menu 1322 - BIP - Urząd Gminy Biskupiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały Rady Gminy 2018-2024

Uchwały Rady Gminy 2018-2024

LXVI Sesja Rady Gminy Biskupiec - 26 kwietnia 2024 r.

 

 

 

LXV Sesja Rady Gminy Biskupiec - 28 marca 2024 r.

 

 

 

LXIV Sesja Rady Gminy Biskupiec - 7 marca 2024 r.

 

 

 

LXIII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 22 lutego 2024 r.

 

 

 

 

LXII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 25 stycznia 2024 r.

 

 

 

LXI Sesja Rady Gminy Biskupiec - 29 grudnia 2023 r.

 

 

 

LX Sesja Rady Gminy Biskupiec - 30 listopada 2023 r.

 

 

 

 

LIX Sesja Rady Gminy Biskupiec - 26 października 2023 r.

 

 

 

 

LVIII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 28 września 2023 r.

 

 

LVII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 31 sierpnia 2023 r.

 

 

 

 

LVI Sesja Rady Gminy Biskupiec - 23 czerwca 2023 r.

 

 

 

 

 

 

LV Sesja Rady Gminy Biskupiec - 18 maja 2023 r.

 

 

LIV Sesja Rady Gminy Biskupiec - 6 kwietnia 2023 r.

 

 

LIII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 23 marca 2023 r.

 

 

 

 

LII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 23 lutego 2023 r.

 

 

LI Sesja Rady Gminy Biskupiec - 18 stycznia 2023 r.

 

L Sesja Rady Gminy Biskupiec - 30 grudnia 2022r.

 

XLIX Sesja Rady Gminy Biskupiec - 1 grudnia 2022r.

 

 

 

XLVIII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 27 października 2022r

 

 

 

XLVII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 7 października 2022r

 

XLVI Sesja Rady Gminy Biskupiec - 22 września 2022r

 

XLVSesja Rady Gminy Biskupiec - 9 września 2022r

 

XLIVSesja Rady Gminy Biskupiec - 25 sierpnia 2022r

 

 

XLIII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 3 sierpnia 2022r

 

 

 

XLII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 23 czerwca 2022r

 

 
 
XLI Sesja Rady Gminy Biskupiec - 9 czerwca 2022r.

 

 
 
 
XXXX Sesja Rady Gminy Biskupiec - 26 maja 2022r.
 
 
 
 
XXXIX Sesja Rady Gminy Biskupiec - 28 kwietnia 2022r.
 

 

 

 

 • Uchwała Nr XXXIX/374/22 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie: przyjęcia przez Gminę Biskupiec na 2022 rok, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z bieżącym utrzymywaniem grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy oraz upoważnienia Wójta Gminy Biskupiec do zawarcia  w tym  zakresie  porozumienia  pomiędzy Wojewodą  Warmińsko-Mazurskim  a Gminą Biskupiec,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
XXXVIII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 31 marca 2022r.
 
 • Uchwała Nr XXXVIII/369/22 Rady Gminy Biskupiec z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu, będącego  jednostką organizacyjną gminy, do wykorzystania zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej w sprawach przyznawania świadczeń pienionych podmiotom w szczególności osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom  Ukrainy oraz udzielenia  w tym zakresie uprawnień,
 
 
 
XXXVII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 7 marca 2022r.
 
 
 
 
XXXVI Sesja Rady Gminy Biskupiec - 24 lutego 2022r.
 
 
 
 
 
 
XXXV Sesja Rady Gminy Biskupiec - 27 stycznia 2022r. 
 
 

 

 • Uchwała Nr XXXV/343/22 Rady Gminy Biskupiec z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie: udzielenie z budżetu Gminy Biskupiec pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Nowomiejskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.„ Przebudowa drogi powiatowej NR 1299 N gr. Woj. (Brodnica) – Krotoszyny – Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N na odcinku Krotoszyny Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława-Karaś – dr. Nr 1299 N ( Wonna)”,
 
 
 
XXXIV Sesja Rady Gminy Biskupiec - 30 grudnia 2021r.
 
 
 
 
 
 
 
XXXIII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 2 grudnia 2021r.
 
 • Uchwała Nr XXXIII/298/21 Rady Gminy Biskupiec z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia Uchwały Nr 5 /2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Biskupiec z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia przez Komisję opinii odnośnie zasadności petycji z dnia 4 października 2021 r. złożonej przez Radę Rodziców przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szwarcenowie w sprawie zaprzestania łączenia klas i przedmiotów w szkole w Szwarcenowie oraz pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

 

XXXII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 4 listopada 2021r.

XXXI Sesja Rady Gminy Biskupiec - 29 września 2021r.
XXX Sesja Rady Gminy Biskupiec - 26 sierpnia 2021r.
 • Uchwała Nr XXX/268/21 Rady Gminy Biskupiec z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie dokonania zmiany postanowień załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIV/213/21 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biskupiec w 2021 r.
 • Uchwała Nr XXX/269/21 Rady Gminy Biskupiec z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie odmowy zatwierdzenia Uchwały Nr 4/2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Biskupiec z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia przez Komisję opinii odnośnie zasadności petycji z dnia 13 maja 2021 r. złożonej przez Radę Rodziców przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szwarcenowie w sprawie natychmiastowego zaniechania jakichkolwiek działań ze strony Gminy Biskupiec i jej organów, zmierzających do połączenia klas i przedmiotów w szkole w Szwarcenowie począwszy od września 2021 r. oraz uznania przez Radę Gminy Biskupiec powyższej petycji za bezzasadną w całości.
XXIX Sesja Rady Gminy Biskupiec - 24 czerwca 2021r.
 • Uchwała Nr XXIX/252/21 Rady Gminy Biskupiec z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Biskupiec na 2021rok, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy oraz upoważnienia Wójta Gminy Biskupiec do zawarcia w tym zakresie porozumienia pomiędzy Wojewoda Warmińsko-Mazurskim a Gminą  Biskupiec,
XXVIII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 28 maja 2021r.
 • Uchwała Nr XXVIII/ 247/21 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: Zatwierdzenia przez Radę Gminy Biskupiec Uchwały Nr 1/2021 Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Biskupiec z  dnia 18  maja  2021 r. w  sprawie  wyrażenia  przez Komisję  opinii odnośnie zasadności petycji  z  23 lutego 2021 r. złożonej  prze  osoby  fizyczne  zamieszkałe  na  terenie gminy Biskupiec  w  przedmiocie  zmiany  przeznaczenia  ternu  w  miejscowości  Szwarcenowo  gmina Biskupiec z terenu zabudowy letniskowej na teren zabudowy  siedliskowej  oraz   uznania petycji  za  bezzasadną.
 • Uchwała Nr XXVIII/248//21 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: Odmowy zatwierdzenia Uchwały  Nr 2/2021 Komisji  Skarg  Wniosków I  Petycji Rady Gminy Biskupiec z dnia 18 maja  2021 r.  w sprawie  wyrażenia  przez  komisję opinii odnośnie  zasadności petycji z  dnia 19  marca 2021 r.  złożonej przez  Mieszkańców  Gminy  Biskupiec ( wsi Mierzyn  ) -  rodziców uczniów w sprawie zmiany odwodu szkolnego ich dzieci ze Szkoły  Podstawowej im. Jana  Pawła  II w Łąkorzu na Zespół Szkolno -Przedszkolny w  Lipinkach od 1 września  2021 r. w roku szkolnym 2021/2022 oraz  uznania  petycji  za  bezzasadną
 • Uchwała Nr XXVIII/249/21 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia  Uchwały  Nr 3/2021 Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Biskupiec z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia przez komisje  opinii  odnośnie  zasadności petycji z  dnia  17 kwietnia  2021 r. złożonej przez Instytut Strategie 2050 przy Stowarzyszeniu Polska 2050 w przedmiocie zamieszczenia w uchwale Rady Gminy o zasadach wynajmowania lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przepisów dających uprawnienie Wójtowi do oddania w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony osobom z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym bez konieczności spełnienia  wymagań kryterium  dochodowego  oraz  osobom wchodzącym z systemu  pieczy zastępczej  bez  konieczności  spełnienia  wymagań dotyczących warunków zamieszkiwania oraz kryterium  dochodowego oraz uznania petycji  za bezzasadną.
XXVII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 21 kwietnia 2021r.
 • Uchwała nr XXVII/234/21 z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w  Uchwale  NR XXVI/227/21 Rady Gminy  Biskupiec z dnia 25 marca 2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkaniowych, stanowiących własność Gminy Biskupiec położonych przez ul. Lipowej 21, ul. Grudziądzkiej 7 i ul. Szewskiej 10 w miejscowości  Biskupiec, obręb  geodezyjny  Biskupiec,  gmina  Biskupiec
XXVI Sesja Rady Gminy Biskupiec - 25 marca 2021r. 
 • Uchwała Nr XXVI/222/21 z dnia 25 marca 2021r. w sprawie pozbawienie statusu pomnika przyrody drzewa gatunku Dąb szypułkowy obwód pnia 219,8 cm rosnący na działce ewidencyjnej nr 21/1, obręb Piotrowice, znajdującego się w alei przy drodze powiatowej Nr 1279 N Kisielice - Biskupiec,  Nr Rejestru woj. 379 z 1996 r.,
 • Uchwała Nr XXVI/223/21 z dnia 25 marca 2021r. w sprawie udzielenia przez Radę Gminy Biskupiec dotacji w zakresie ochrony dóbr kultury i  tradycji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jana Nepomucena i Matki Bożej Różańcowej w Biskupcu na sfinansowanie badań konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku  wpisanym do  rejestru  zabytków,
 • Uchwała Nr XXVI/227/21 z dnia 25 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Biskupiec, położonych przy ulicy Lipowej 21, ul. Grudziądzkiej 7, ul. Szewskiej 10 w  miejscowości  Biskupiec, obręb  geodezyjny  Biskupiec, gmina  Biskupiec,
XXV Sesja Rady Gminy Biskupiec - 16 lutego 2021r. 
 • Uchwała Nr XXV/218/21 z dnia 16 lutego 2021r. w sprawieudzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Nowomiejskiemu na dofinansowanie wydatków związanych z  realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi  powiatowej nr 1236N Wielka  Tymawa – Łąkorz- Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa – Łąkorz „ w części obejmującej opracowanie  dokumentacji,
 • Uchwała Nr XXV/219/21 z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie udzielenia  pomocy  finansowej  w  formie dotacji  dla  Województwa  Warmińsko – Mazurskiego  na  realizacje  zadania  pn. „ Rozbudowa  drogi  wojewódzkiej nr  538 w  zakresie  budowy  pieszo  rowerowego  w  Biskupcu”.
XXIV Sesja Rady Gminy Biskupiec - 28 stycznia 2021r. 
 • Uchwała Nr XXIV/215/21 z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie dokonania zmiany w treści uchwały Nr L/487/18  Rady Gminy Biskupiec z  dnia 13 września 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego  położnego w  budynku  Urzędu Gminy  w Biskupcu przy ul. Rynek 1, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od  obowiązku  przetargowego  trybu zawarcia  tej umowy  najmu.
XXIII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 30 grudnia 2020r. 

 • Uchwała Nr XXIII/209/20 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2021-2032 oraz uchylenia uchwały Nr XIV/136/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2020-2031
XXII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 11 grudnia 2020r.
 • Uchwała Nr XXII/192/20 z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Biskupiec upoważnienia do zawarcia z Gminą Miejską Iława umowy, będącej wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami  samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymania psów z terenu  Gminy Biskupiec w Schronisku  dla bezdomnych  zwierząt  w  Iławie  w 2021 r.
 • Uchwała Nr XXII/194/20 z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie dokonania  zmian  w  uchwale  NR XXI/185/20 Rady Gminy  Biskupiec z dnia 5  listopada 2020 r,. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający  się  o uzyskanie  zezwoleń  na  świadczenie usług w  zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  na  terenie Gminy Biskupiec,
 • Uchwała Nr XXII/195/20 z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do  planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Biskupiec” przyjętego uchwałą NR IV/36/2002 Rady Gminy Biskupiec z dnia 12 września 2002 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia Gminy Biskupiec  w ciepło,  energię  elektryczną i paliwa gazowe oraz uchwałą Nr XXVII/223/13 Rady Gminy  Biskupiec z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie aktualizacji” „ Projektu założeń do planu zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną  i paliwa gazowe dla Gminy Biskupiec” przyjętego uchwałą Nr IV/36/2002 Rady Gminy Biskupiec z dnia 12 września 2002 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia Gminy  Biskupiec w  ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe.
 • Uchwała Nr XXII/200/20 z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa gatunku Dąb szypułkowy obwód pnia 172,7 cm rosnący na działce ewidencyjnej nr 187/2, obręb Biskupiec znajdującego się w alei przy drodze powiatowej Nr 1279 N Kisielice – Biskupiec, Nr Rejestru  woj. 379 z  1996 r.                                     AKTUALIZACJA paragrafu 4 
 • Uchwała Nr XXII/201/20 z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa gatunku Dąb Szypułkowy  obwód pnia 251,2 cm rosnący na działce ewidencyjnej nr 21/1, obręb Piotrowice, znajdującego się w alei przy drodze powiatowej Nr 1279 N Kisielice-Biskupiec, Nr Rejestru  woj.  379 z 1996 r.,                              AKTUALIZACJA paragrafu 4
 • Uchwała Nr XXII/202/20 z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie pozbawienia  statutu pomnika przyrody drzewa gatunku Dąb szypułkowy  obwód  dnia 157,0 cm rosnący na działce ewidencyjnej nr 21/1, obręb Piotrowice,  znajdującego się w alei przy drodze powiatowej Nr 1279 N Kisielice – Biskupiec, Nr  Rejestru woj.  379 z 1996 r., AKTUALIZACJA paragrafu 4
XXI Sesja Rady Gminy Biskupiec - 5 listopada 2020r.
 • Uchwała nr XXI/185/20 z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o  uzyskanie  zezwolenia  na świadczenie  usług w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu  nieczystości  ciekłych na terenie  Gminy Biskupiec
 • Uchwała nr XXI/182/20 z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie dokonania zmiany w treści uchwały nr XX/172/20 Rady Gminy Biskupiec z dnia 3 września 2020 r. w  sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług  w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od  właścicieli  nieruchomości i  zagospodarowania  tych odpadów. AKTUALIZACJA paragrafu 4 zgodnie z zaleceniami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
XX Sesja Rady Gminy Biskupiec - 3 września 2020r.
 • Uchwała Nr XX/173/20 Rady Gminy Biskupiec z dnia 3 września 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Biskupiec do zasobu mienia  komunalnego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 591 o pow. 0,14 ha  położonej w obrębie Biskupiec, zapisanej w księdze wieczystej EL1N/00018949/5 i działka nr 597 o pow. 0,03 ha położonej w obrębie Biskupiec, zapisanej w księdze wieczystej EL1N/00035094/1,
 • Uchwała Nr XX/176/20 Rady Gminy Biskupiec z dnia 3 września 2020r. w sprawie zatwierdzenia przez Radę Gminy Biskupiec Uchwały NR 4/2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Biskupiec z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia przez Komisję opinii odnośnie zasadności petycji wniesionej przez mieszkańców wsi Biskupiec w sprawie wybudowania nowego, nowoczesnego i  bezpiecznego skateparku dla dzieci i młodzieży  na placu przy  Szkole Podstawowej  w Biskupcu oraz uznania przez Radę Gminy Biskupiec powyższej petycji na zasługującą  na uwzględnienie,
 • Uchwała Nr XX/177/20 Rady Gminy Biskupiec z dnia 3 września 2020r. w sprawie zatwierdzenia przez Radę Gminy Biskupiec Uchwały NR 5/2020 Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji  Rady Gminy Biskupiec z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia przez Komisję  opinii  odnośnie zasadności petycji wniesionej przez Koalicję Polska Wolna od 5G w temacie „Stop  Zagrożeniu  zdrowia  i życia” oraz uznania  przez Radę  Gminy  Biskupiec  powyższej  petycji  niezasługująca  na  uwzględnienie.
XIX Sesja Rady Gminy Biskupiec - 20 lipca 2020r.
XVIII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 25 czerwca 2020r.
XVII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 27 maja 2020r.

 • Uchwała Nr XVII/155/20 Rady Gminy Biskupiec z dnia 27 maja 2020r. w sprawie przyjęcia  przez  Gminę Biskupiec na 2020 rok, zadań zleconych z zakresu  administracji rządowej związanych z bieżącym utrzymaniem grobów i  cmentarzy  wojennych  znajdujących się na terenie gminy oraz upoważnienia  Wójta Gminy Biskupiec do zawarcia  w tym zakresie porozumienia pomiędzy  Wojewodą Warmińsko- Mazurskim a Gminą Biskupiec,
 • Uchwała Nr XVII/156/20 Rady Gminy Biskupiec z dnia 27 maja 2020r. w sprawie zatwierdzenia przez  Radę Gminy Biskupiec  Uchwały  NR 1/2020 Komisji  Skarg, Wniosków i  Petycji Rady  Gminy Biskupiec  z  dnia  5  marca 2020 r.  w  sprawie  wyrażenia przez Komisję  opinii  odnośnie zasadności  petycji  z  dnia  16  grudnia  2019  r.  Rady Rodziców  przy  Szkole  Podstawowej w  Ostrowitem  w sprawie sprzeciwu wobec likwidacji placówki i wszelkim jej  przekształceniom  oraz  w  obronie  szkół gminy  Biskupiec oraz  uznania petycji  za bezprzedmiotową,
 • Uchwała Nr XVII/157/20 Rady Gminy Biskupiec z dnia 27 maja 2020r. w sprawie zatwierdzenia przez Radę Gminy Biskupiec Uchwały Nr 2/2020 Komisji  Skarg, Wniosków i  Petycji  Rady  Gminy Biskupiec z  dnia  5 marca 2020 r. w  sprawie  wyrażenia  przez Komisję opinii  odnośnie zasadności petycji  z  dnia  22 grudnia 2019 r. Rodziców Dzieci Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w  Szwarcenowie w  sprawie sprzeciwu  wobec  likwidacji  bądź wygaszenia  szkoły  oraz   uznania petycji  bezprzedmiotową,
 • Uchwała Nr XVII/158/20 Rady Gminy Biskupiec z dnia 27 maja 2020r. w sprawie zatwierdzenia przez Radę Gminy Biskupiec Uchwały  Nr 3/2020 Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy  Biskupiec z  dnia  5 marca  2020 r.  w sprawie  wyrażenia przez Komisję  opinii  odnośnie  zasadności  petycji z dnia  2 stycznia 2020 r. Rodziców uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Szwarcenowie  przeciwko likwidacji szkoły oraz uznania  petycji  za bezprzedmiotową, 
 
 
 
 
 
XV Sesja Rady Gminy Biskupiec - 18 lutego 2020r.
 
 
 
 
XIV Sesja Rady Gminy Biskupiec - 30 grudnia 2019r.
 
 
 
 
 
XIII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 12 grudnia 2019r.
 
 
 
XII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 29.11.2019
 
 
 • Uchwała Nr XII/126/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia przez Radę Gminy Biskupiec Uchwały Nr 3/2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Biskupiec z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia przez Komisję opinii w zakresie zasadności petycji o wybudowanie świetlicy wiejskiej w Szwarcenowie z dnia 12 sierpnia 2019 r. wniesionej do Rady Gminy Biskupiec przez reprezentującą społeczność lokalną Sołtys Sołectwa Szwarcenowo oraz uznania przedmiotowej petycji za w pełni uzasadnioną.
 
 
XI Sesja Rady Gminy Biskupiec - 30.10.2019
 
 
 
 
X Sesja Rady Gminy Biskupiec - 19.09.2019
 
 • Uchwała Nr X/93/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 19 września 2019 r. w sprawie dokonania zmiany treści Uchwały Nr XLV/453/18 Rady Gminy Biskupiecz dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielaniai rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 
 
IX Sesja Rady Gminy Biskupiec - 28.08.2019
 
 
 • Uchwała Nr IX/84/19 Rady Gminy Bisupiec z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia przez Radę Gminy Biskupiec Uchwały Nr 2/2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia przez Komisję opinii odnośnie zasadności petycji z dnia 29 maja 2019 r. wniesionej na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Biskupiec w zakresie wykładni § 10 pkt 2) lit. m) Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Biskupiec ( powyższe unormowanie regulaminowe mówi o niektórych odpadach budowlanych i rozbiórkowych pochodzących
  z indywidulanie prowadzonych remontów i innych robót budowlanych na które nie jest wymagane przepisami prawa uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji publicznej) oraz uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 • Uchwała Nr IX/86/19 Rady Gminy Bisupiec z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania korekty treści Uchwały Nr IV/51/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia na rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021 przez Gminę Biskupiec samorządowi Miasta Zielona Góra zadań publicznych z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupiec,
 
 
VIII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 18.06.2019
 
 
 
 
 
 
 
 
VII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 30.05.2019
 
 • Uchwała Nr VII/74/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia przez Radę Gminy Biskupiec pod względem formalnym Uchwały Nr 1/2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Biskupiec z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia przez Komisję opinii odnośnie zasadności petycji z dnia 8 kwietnia 2019r. wniesionej na ręce Przeodniczącego Rady Gminy Biskupiec dotyczącej projektu uchwały Rady Gminy Biskupiec w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego w części wsi Biskupiec i w części wsi Fitowo gm. Biskupiec oraz uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 
 
VI Sesja Rady Gminy Biskupiec - 11.04.2019
 
V Sesja Rady Gminy Biskupiec - 28.03.2019
 
 
 • Uchwała Nr V/55/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Biskupiec na 2019 rok, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy oraz upoważnienia Wójta Gminy Biskupiec do zawarcia w tym zakresie porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko- Mazurskim a Gminą Biskupiec,
 • Uchwała Nr V/56/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 marca 2019r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładnia na raty należności pieniężnych Gminy Biskupiec lub jej jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,

 
 
 
 
IV Sesja Rady Gminy Biskupiec - 21.02.2019
 
 • Uchwała Nr IV/41/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Biskupiec upoważnienia do zawarcia z Gminą Miejską Iława umowy, będącej wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Iławie w 2019 r.,
 • Uchwała Nr IV/51/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie powierzenia na rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021 przez Gminę Biskupiec samorządowi Miasta Zielona Góra zadań publicznych z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupiec,
 
 
 
III Sesja Rady Gminy Biskupiec - 28.12.2018
 
 • Uchwała Nr III/30/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • Uchwała Nr III/31/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 
 
II Sesja Rady Gminy Biskupiec - 29.11.2018

 

 • Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Biskupiec do jej zasobu działki gruntu, położonej w miejscowości Biskupiec, obręb Biskupiec, gmina Biskupiec z przeznaczeniem na uporządkowanie kwestii własnościowych oraz zagospodarowania terenu w obrębie skrzyżowania dróg w miejscowości Biskupiec,

 

I Sesja Rady Gminy Biskupiec - 23.11.2018

 

Metryka

sporządzono
2019-01-05 przez Grzegorz Witkowski
udostępniono
2019-01-05 00:00 przez Witkowski Grzegorz
zmodyfikowano
2024-04-29 15:16 przez Witkowski Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
7067
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.