Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Biskupiec
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Kadencja 2018-2023 Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały Rady Gminy 2018-2023, bieżące, menu 1322 - BIP - Urząd Gminy Biskupiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały Rady Gminy 2018-2023

Uchwały Rady Gminy 2018-2023

 
XXIII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 30 grudnia 2020r. 
 
 
 • Uchwała Nr XXIII/209/20 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2021-2032 oraz uchylenia uchwały Nr XIV/136/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2020-2031
 
 
 
 
 
 
XXII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 11 grudnia 2020r.  
 
 • Uchwała Nr XXII/192/20 z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Biskupiec upoważnienia do zawarcia z Gminą Miejską Iława umowy, będącej wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami  samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymania psów z terenu  Gminy Biskupiec w Schronisku  dla bezdomnych  zwierząt  w  Iławie  w 2021 r.
 • Uchwała Nr XXII/194/20 z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie dokonania  zmian  w  uchwale  NR XXI/185/20 Rady Gminy  Biskupiec z dnia 5  listopada 2020 r,. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający  się  o uzyskanie  zezwoleń  na  świadczenie usług w  zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  na  terenie Gminy Biskupiec,
 • Uchwała Nr XXII/195/20 z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do  planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Biskupiec” przyjętego uchwałą NR IV/36/2002 Rady Gminy Biskupiec z dnia 12 września 2002 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia Gminy Biskupiec  w ciepło,  energię  elektryczną i paliwa gazowe oraz uchwałą Nr XXVII/223/13 Rady Gminy  Biskupiec z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie aktualizacji” „ Projektu założeń do planu zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną  i paliwa gazowe dla Gminy Biskupiec” przyjętego uchwałą Nr IV/36/2002 Rady Gminy Biskupiec z dnia 12 września 2002 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia Gminy  Biskupiec w  ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe.
 • Uchwała Nr XXII/200/20 z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa gatunku Dąb szypułkowy obwód pnia 172,7 cm rosnący na działce ewidencyjnej nr 187/2, obręb Biskupiec znajdującego się w alei przy drodze powiatowej Nr 1279 N Kisielice – Biskupiec, Nr Rejestru  woj. 379 z  1996 r.                                     AKTUALIZACJA paragrafu 4 
 • Uchwała Nr XXII/201/20 z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa gatunku Dąb Szypułkowy  obwód pnia 251,2 cm rosnący na działce ewidencyjnej nr 21/1, obręb Piotrowice, znajdującego się w alei przy drodze powiatowej Nr 1279 N Kisielice-Biskupiec, Nr Rejestru  woj.  379 z 1996 r.,                              AKTUALIZACJA paragrafu 4
 • Uchwała Nr XXII/202/20 z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie pozbawienia  statutu pomnika przyrody drzewa gatunku Dąb szypułkowy  obwód  dnia 157,0 cm rosnący na działce ewidencyjnej nr 21/1, obręb Piotrowice,  znajdującego się w alei przy drodze powiatowej Nr 1279 N Kisielice – Biskupiec, Nr  Rejestru woj.  379 z 1996 r., AKTUALIZACJA paragrafu 4
 
 
 
XXI Sesja Rady Gminy Biskupiec - 5 listopada 2020r.
 
 • Uchwała nr XXI/185/20 z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o  uzyskanie  zezwolenia  na świadczenie  usług w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu  nieczystości  ciekłych na terenie  Gminy Biskupiec
 • Uchwała nr XXI/182/20 z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie dokonania zmiany w treści uchwały nr XX/172/20 Rady Gminy Biskupiec z dnia 3 września 2020 r. w  sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług  w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od  właścicieli  nieruchomości i  zagospodarowania  tych odpadów. AKTUALIZACJA paragrafu 4 zgodnie z zaleceniami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
 
XX Sesja Rady Gminy Biskupiec - 3 września 2020r.
 • Uchwała Nr XX/173/20 Rady Gminy Biskupiec z dnia 3 września 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Biskupiec do zasobu mienia  komunalnego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 591 o pow. 0,14 ha  położonej w obrębie Biskupiec, zapisanej w księdze wieczystej EL1N/00018949/5 i działka nr 597 o pow. 0,03 ha położonej w obrębie Biskupiec, zapisanej w księdze wieczystej EL1N/00035094/1,

 

 • Uchwała Nr XX/176/20 Rady Gminy Biskupiec z dnia 3 września 2020r. w sprawie zatwierdzenia przez Radę Gminy Biskupiec Uchwały NR 4/2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Biskupiec z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia przez Komisję opinii odnośnie zasadności petycji wniesionej przez mieszkańców wsi Biskupiec w sprawie wybudowania nowego, nowoczesnego i  bezpiecznego skateparku dla dzieci i młodzieży  na placu przy  Szkole Podstawowej  w Biskupcu oraz uznania przez Radę Gminy Biskupiec powyższej petycji na zasługującą  na uwzględnienie,
 • Uchwała Nr XX/177/20 Rady Gminy Biskupiec z dnia 3 września 2020r. w sprawie zatwierdzenia przez Radę Gminy Biskupiec Uchwały NR 5/2020 Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji  Rady Gminy Biskupiec z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia przez Komisję  opinii  odnośnie zasadności petycji wniesionej przez Koalicję Polska Wolna od 5G w temacie „Stop  Zagrożeniu  zdrowia  i życia” oraz uznania  przez Radę  Gminy  Biskupiec  powyższej  petycji  niezasługująca  na  uwzględnienie.
 
 
 
XIX Sesja Rady Gminy Biskupiec - 20 lipca 2020r.
 
 
 
 
XVIII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 25 czerwca 2020r.
 
 
 
 
XVII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 27 maja 2020r.

 • Uchwała Nr XVII/155/20 Rady Gminy Biskupiec z dnia 27 maja 2020r. w sprawie przyjęcia  przez  Gminę Biskupiec na 2020 rok, zadań zleconych z zakresu  administracji rządowej związanych z bieżącym utrzymaniem grobów i  cmentarzy  wojennych  znajdujących się na terenie gminy oraz upoważnienia  Wójta Gminy Biskupiec do zawarcia  w tym zakresie porozumienia pomiędzy  Wojewodą Warmińsko- Mazurskim a Gminą Biskupiec,
 • Uchwała Nr XVII/156/20 Rady Gminy Biskupiec z dnia 27 maja 2020r. w sprawie zatwierdzenia przez  Radę Gminy Biskupiec  Uchwały  NR 1/2020 Komisji  Skarg, Wniosków i  Petycji Rady  Gminy Biskupiec  z  dnia  5  marca 2020 r.  w  sprawie  wyrażenia przez Komisję  opinii  odnośnie zasadności  petycji  z  dnia  16  grudnia  2019  r.  Rady Rodziców  przy  Szkole  Podstawowej w  Ostrowitem  w sprawie sprzeciwu wobec likwidacji placówki i wszelkim jej  przekształceniom  oraz  w  obronie  szkół gminy  Biskupiec oraz  uznania petycji  za bezprzedmiotową,
 • Uchwała Nr XVII/157/20 Rady Gminy Biskupiec z dnia 27 maja 2020r. w sprawie zatwierdzenia przez Radę Gminy Biskupiec Uchwały Nr 2/2020 Komisji  Skarg, Wniosków i  Petycji  Rady  Gminy Biskupiec z  dnia  5 marca 2020 r. w  sprawie  wyrażenia  przez Komisję opinii  odnośnie zasadności petycji  z  dnia  22 grudnia 2019 r. Rodziców Dzieci Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w  Szwarcenowie w  sprawie sprzeciwu  wobec  likwidacji  bądź wygaszenia  szkoły  oraz   uznania petycji  bezprzedmiotową,
 • Uchwała Nr XVII/158/20 Rady Gminy Biskupiec z dnia 27 maja 2020r. w sprawie zatwierdzenia przez Radę Gminy Biskupiec Uchwały  Nr 3/2020 Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy  Biskupiec z  dnia  5 marca  2020 r.  w sprawie  wyrażenia przez Komisję  opinii  odnośnie  zasadności  petycji z dnia  2 stycznia 2020 r. Rodziców uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Szwarcenowie  przeciwko likwidacji szkoły oraz uznania  petycji  za bezprzedmiotową, 
 
 
 
 
 
XV Sesja Rady Gminy Biskupiec - 18 lutego 2020r.
 
 
 
 
XIV Sesja Rady Gminy Biskupiec - 30 grudnia 2019r.
 
 
 
 
 
XIII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 12 grudnia 2019r.
 
 
 
XII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 29.11.2019
 
 
 • Uchwała Nr XII/126/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia przez Radę Gminy Biskupiec Uchwały Nr 3/2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Biskupiec z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia przez Komisję opinii w zakresie zasadności petycji o wybudowanie świetlicy wiejskiej w Szwarcenowie z dnia 12 sierpnia 2019 r. wniesionej do Rady Gminy Biskupiec przez reprezentującą społeczność lokalną Sołtys Sołectwa Szwarcenowo oraz uznania przedmiotowej petycji za w pełni uzasadnioną.
 
 
XI Sesja Rady Gminy Biskupiec - 30.10.2019
 
 
 
 
X Sesja Rady Gminy Biskupiec - 19.09.2019
 
 • Uchwała Nr X/93/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 19 września 2019 r. w sprawie dokonania zmiany treści Uchwały Nr XLV/453/18 Rady Gminy Biskupiecz dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielaniai rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 
 
IX Sesja Rady Gminy Biskupiec - 28.08.2019
 
 
 • Uchwała Nr IX/84/19 Rady Gminy Bisupiec z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia przez Radę Gminy Biskupiec Uchwały Nr 2/2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia przez Komisję opinii odnośnie zasadności petycji z dnia 29 maja 2019 r. wniesionej na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Biskupiec w zakresie wykładni § 10 pkt 2) lit. m) Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Biskupiec ( powyższe unormowanie regulaminowe mówi o niektórych odpadach budowlanych i rozbiórkowych pochodzących
  z indywidulanie prowadzonych remontów i innych robót budowlanych na które nie jest wymagane przepisami prawa uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji publicznej) oraz uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 • Uchwała Nr IX/86/19 Rady Gminy Bisupiec z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania korekty treści Uchwały Nr IV/51/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia na rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021 przez Gminę Biskupiec samorządowi Miasta Zielona Góra zadań publicznych z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupiec,
 
 
VIII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 18.06.2019
 
 
 
 
 
 
 
 
VII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 30.05.2019
 
 • Uchwała Nr VII/74/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia przez Radę Gminy Biskupiec pod względem formalnym Uchwały Nr 1/2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Biskupiec z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia przez Komisję opinii odnośnie zasadności petycji z dnia 8 kwietnia 2019r. wniesionej na ręce Przeodniczącego Rady Gminy Biskupiec dotyczącej projektu uchwały Rady Gminy Biskupiec w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego w części wsi Biskupiec i w części wsi Fitowo gm. Biskupiec oraz uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 
 
VI Sesja Rady Gminy Biskupiec - 11.04.2019
 
V Sesja Rady Gminy Biskupiec - 28.03.2019
 
 
 • Uchwała Nr V/55/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Biskupiec na 2019 rok, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy oraz upoważnienia Wójta Gminy Biskupiec do zawarcia w tym zakresie porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko- Mazurskim a Gminą Biskupiec,
 • Uchwała Nr V/56/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 marca 2019r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładnia na raty należności pieniężnych Gminy Biskupiec lub jej jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,

 
 
 
 
IV Sesja Rady Gminy Biskupiec - 21.02.2019
 
 • Uchwała Nr IV/41/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Biskupiec upoważnienia do zawarcia z Gminą Miejską Iława umowy, będącej wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Iławie w 2019 r.,
 • Uchwała Nr IV/51/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie powierzenia na rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021 przez Gminę Biskupiec samorządowi Miasta Zielona Góra zadań publicznych z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupiec,
 
 
 
III Sesja Rady Gminy Biskupiec - 28.12.2018
 
 • Uchwała Nr III/30/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • Uchwała Nr III/31/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 
 
II Sesja Rady Gminy Biskupiec - 29.11.2018

 

 • Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Biskupiec do jej zasobu działki gruntu, położonej w miejscowości Biskupiec, obręb Biskupiec, gmina Biskupiec z przeznaczeniem na uporządkowanie kwestii własnościowych oraz zagospodarowania terenu w obrębie skrzyżowania dróg w miejscowości Biskupiec,

 

I Sesja Rady Gminy Biskupiec - 23.11.2018

 

Metryka

data wytworzenia
2019-01-05
data udostępnienia
2019-01-05
sporządzone przez
Grzegorz Witkowski
opublikowane przez
Witkowski Grzegorz
ilość odwiedzin
730
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.