Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Biskupiec
Menu góra
Strona startowa Informacje Prawo Uchwały Rady - kadencja 2014 - 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały Rady - kadencja 2014 - 2018, bieżące, menu 1268 - BIP - Urząd Gminy Biskupiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały Rady - kadencja 2014 - 2018

Uchwały Rady - kadencja 2014 - 2018

LIII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 07.11.2018

LII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 18.10.2018

LI Sesja Rady Gminy Biskupiec - 04.10.2018

L Sesja Rady Gminy Biskupiec - 13.09.2018

 • Uchwała Nr L/483/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 13 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych położonych w miejscowości Biskupiec, Lipinki, Krotoszyny, Podlasek, Łąkorz, gmina Biskupiec na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez strony po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów, których przedmiotem są te same nieruchomości,
 • Uchwała Nr L/484/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 13 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości lokalowej położonej w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Krotoszyny, będącej własnością Gminy Biskupiec na czas oznaczony dłużej niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez strony po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
 • Uchwała Nr L/485/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 13 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości lokalowej położonej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu przy ul. Lipowej 7, będącego własnością Gminy Biskupiec na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na zawarcie prze strony po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
 • Uchwała Nr L/486/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 13 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia użytkowego położonego w budynku Urzędu Gminy w Biskupcu, będącego własnością Gminy Biskupiec na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez strony po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lata kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 • Uchwała Nr L/488/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 13 września 2018r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XLI/416/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Biskupiec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 „

XLIX Sesja Rady Gminy Biskupiec - 19.07.2018

XLVIII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 21.06.2018

XLVII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 15.05.2018

XLVI Sesja Rady Gminy Biskupiec - 09.05.2018

 • Uchwała Nr XLVI/461/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 9 maja 2018r. w sprawie powierzenia na rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019 przez Gminę Biskupiec samorządowi Miasta Zielona Góra zadań publicznych z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupiec,

XLV Sesja Rady Gminy Biskupiec - 22.03.2018

 • Uchwała Nr XLV/447/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 22 marca 2018r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Biskupiec na 2018 rok, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy oraz upoważnienia Wójta Gminy Biskupiec do zawarcia w tym zakresie porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Biskupiec,

XLIV Sesja Rady Gminy Biskupiec - 22.02.2018

 • Uchwała Nr XLIV/442/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

XLIII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 10.01.2018

XLII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 28.12.2017

XLI Sesja Rady Gminy Biskupiec - 30.11.2017

XL Sesja Rady Gminy Biskupiec - 09.11.2017

XXXIX Sesja Rady Gminy Biskupiec - 10.10.2017

XXXVIII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 28.09.2017

XXXVII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 29.08.2017

XXXVI Sesja Rady Gminy Biskupiec - 27.07.2017

XXXV Sesja Rady Gminy Biskupiec - 22.06.2017

XXXIV Sesja Rady Gminy Biskupiec - 06.06.2017

XXXIII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 27.04.2017


XXXII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 23.03.2017

 • Uchwała Nr XXXII/359/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Biskupiec na 2017 rok, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy oraz upoważnienia Wójta Gminy Biskupiec do zawarcia w tym zakresie porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Gminą Biskupiec,

XXXI Sesja Rady Gminy Biskupiec - 16.02.2017

XXX Sesja Rady Gminy Biskupiec - 05.01.2017 r.

XXIX Sesja Rady Gminy Biskupiec - 29.12.2016 r.

XXVIII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 15.12.2016 r.

XXVII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 23.11.2016 r.

 • Uchwała Nr XXVII/313/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa gatunku Dąb szypułkowy o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm – 314 cm rosnącego w km 3+835 na działce nr 21/4 obręb Piotrowice przy drodze powiatowej Nr 1279 N Kisielice – Biskupiec na odcinku Biskupiec – Piotrowice w alei pomnikowej uznanej za pomnik przyrody rozporządzeniem Nr 7/96 Wojewody Toruńskiego z 6 lutego 1996r. (Dz. Urz. Woj. Tor. Nr 4, poz. 22) nr rejestru 379
 • Uchwała Nr XXVII/314/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa gatunku Dąb szypułkowy o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm – 251,2 cm rosnącego w km 3+815 na działce nr 21/4 obręb Piotrowice przy drodze powiatowej Nr 1279 N Kisielice – Biskupiec na odcinku Biskupiec – Piotrowice w alei pomnikowej uznanej za pomnik przyrody rozporządzeniem Nr 7/96 Wojewody Toruńskiego z 6 lutego 1996r. (Dz. Urz. Woj. Tor. Nr 4, poz. 22) nr rejestru 379
 • Uchwała Nr XXVII/315/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa gatunku Dąb szypułkowy o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm – 219,8 cm rosnącego w km 4+200 na działce nr 21/4 obręb Piotrowice przy drodze powiatowej Nr 1279 N Kisielice – Biskupiec na odcinku Biskupiec – Piotrowice w alei pomnikowej uznanej za pomnik przyrody rozporządzeniem Nr 7/96 Wojewody Toruńskiego z 6 lutego 1996r. (Dz. Urz. Woj. Tor. Nr 4, poz. 22) nr rejestru 379
 • Uchwała Nr XXVII/316/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa gatunku Dąb szypułkowy o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm – 188,4 cm rosnącego w km 3+825 na działce nr 21/4 obręb Piotrowice przy drodze powiatowej Nr 1279 N Kisielice – Biskupiec na odcinku Biskupiec – Piotrowice w alei pomnikowej uznanej za pomnik przyrody rozporządzeniem Nr 7/96 Wojewody Toruńskiego z 6 lutego 1996r. (Dz. Urz. Woj. Tor. Nr 4, poz. 22) nr rejestru 379
 • Uchwała Nr XXVII/317/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa gatunku Dąb szypułkowy o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm – 251,2 cm rosnącego w km 3+810 na działce nr 21/4 obręb Piotrowice przy drodze powiatowej Nr 1279 N Kisielice – Biskupiec na odcinku Biskupiec – Piotrowice w alei pomnikowej uznanej za pomnik przyrody rozporządzeniem Nr 7/96 Wojewody Toruńskiego z 6 lutego 1996r. (Dz. Urz. Woj. Tor. Nr 4, poz. 22) nr rejestru 379
 • Uchwała Nr XXVII/318/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa gatunku Dąb szypułkowy o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm – 282,6 cm rosnącego w km 2+200 na działce nr 21/2 obręb Piotrowice przy drodze powiatowej Nr 1279 N Kisielice – Biskupiec na odcinku Biskupiec – Piotrowice w alei pomnikowej uznanej za pomnik przyrody rozporządzeniem Nr 7/96 Wojewody Toruńskiego z 6 lutego 1996r. (Dz. Urz. Woj. Tor. Nr 4, poz. 22) nr rejestru 379
 • Uchwała Nr XXVII/319/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa gatunku Dąb szypułkowy o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm – 251,2 cm rosnącego w km 5+000 na działce nr 187/2 obręb Biskupiec przy drodze powiatowej Nr 1279 N Kisielice – Biskupiec na odcinku Biskupiec – Piotrowice w alei pomnikowej uznanej za pomnik przyrody rozporządzeniem Nr 7/96 Wojewody Toruńskiego z 6 lutego 1996r. (Dz. Urz. Woj. Tor. Nr 4, poz. 22) nr rejestru 379

XXVI Sesja Rady Gminy Biskupiec - 10.11.2016 r.

XXV Sesja Rady Gminy Biskupiec - 29.09.2016 r.

XXIV Sesja Rady Gminy Biskupiec - 22.09.2016 r.

XXIIISesja Rady Gminy Biskupiec - 30.08.2016 r.

XXIISesja Rady Gminy Biskupiec - 04.07.2016 r.

XXI Sesja Rady Gminy Biskupiec - 23.06.2016 r.

XX Sesja Rady Gminy Biskupiec - 19.05.2016 r.

XIX Sesja Rady Gminy Biskupiec - 21.04.2016 r.

XVIII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 29.03.2016 r.

XVII Sesja Rady Gminy Biskupiec - 26.02.2016 r.

XVI Sesja Rady Gminy Biskupiec - 05.01.2016 r.

XV Sesja Rady Gminy Biskupiec 30.12.2015:

XIV Sesja Rady Gminy Biskupiec 17.12.2015:

XIII Sesja Rady Gminy Biskupiec 26.11.2015:

XII Sesja Rady Gminy Biskupiec 13.11.2015:

XI Sesja Rady Gminy Biskupiec 22.10.2015:

IX Sesja Rady Gminy Biskupiec 04.08.2015:

VIII Sesja Rady Gminy Biskupiec 23.06.2015:

VII Sesja Rady Gminy Biskupiec 22.04.2015:

VI Sesja Rady Gminy Biskupiec 17.03.2015:

V Sesja Rady Gminy Biskupiec 11.02.2015 r.:

IV Sesja Rady Gminy Biskupiec 22.01.2015 r.:

III Sesja Rady Gminy Biskupiec 30.12.2014 r.:

II Sesja Rady Gminy Biskupiec 05.12.2014 r.:

I Sesja Rady Gminy Biskupiec 01.12.2014 r.:

określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biskupiec

Metryka

sporządzono
2014-12-03 przez
udostępniono
2014-12-03 01:00 przez Grzegorz Witkowski
zmodyfikowano
2019-05-22 17:06 przez Grzegorz Witkowski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
948
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.