Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Biskupiec
Menu góra
Strona startowa Procedury Nowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Nowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi, bieżące, menu 1252 - BIP - Urząd Gminy Biskupiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Nowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Nowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi

 

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.), każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Biskupiec z dniem 1 stycznia 2020 roku zobowiązany jest do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie dopełni obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Biskupiec w drodze decyzji, określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, określonej Uchwałą Nr XI/105/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 października 2019r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 5272) stanowiącej dwukrotność stawki dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny.

Ponadto informuje się, że Rada Gminy w Biskupcu Uchwałą Nr XI/106/19 z dnia 30 października 2019r. wprowadziła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujące właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie Gminy Biskupiec, kompostujących bioodpady (stanowiące odpady komunalne) w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie, o którym mowa wynosi 4,00 zł od osoby (dla gospodarstw domowych liczących do 4 osób) i 2,00 zł od osoby (dla gospodarstw domowych liczących 5 i więcej osób od każdej piątej i kolejnej osoby). Chęć skorzystania z w/w zwolnienia będzie wiązała się z koniecznością złożenia nowej deklaracji.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi poniżej

 

 


Treść ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002010 
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biskupiec - pobierz
 • Uchwała Nr XI/105/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biskupiec- pobierz
 • Ulotka informacyjna o zasadach segregacji - pobierz
 • Druk deklaracji:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz

 

 • Miejsce składania deklaracji:

 

Urząd Gminy Biskupiec, ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec, Pokój nr 1

Osoby do kontaktu:

Urszula Typa -Kierownik Referatu Podatkowego

Natalia Gruba- Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Tel. 56) 47 47 976, kom. 512 290 086


 

 • Opłaty:

Termin płatności do 15- tego każdego miesiąca

Wpłaty można dokonywać:

- u sołtysa;

- w kasie Urzędu Gminy (czynna w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14);

- przelewem na konto Nr konta: 73 9484 1121 2002 0100 0286 0023

 


 

 

Informacja o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gminie Biskupiec.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

 

Informujemy, że na terenie Gminy Biskupiec działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) który prowadzony jest przez „ZDU- Komunalka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” ul. Wybudowanie 18, 13-340 Biskupiec tel. 56 47 45037.

Punkt czynny jest w każdy dzień tygodnia w godzinach od 8:00 do 15:00 za wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy i świąt.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będą bezpłatnie przyjmowane od wszystkich właścicieli nieruchomości, z terenu gminy Biskupiec odpady komunalne według następujących frakcji:

- papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,

- tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,

- metale, opakowania z metalu

- opakowania wielomateriałowe,

- szkło oraz opakowania ze szkła,

- chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt AGD,elektryczny i elektroniczny,

- meble oraz inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- zużyte opony, chemikalia

- odzież, tekstylia

Zasady odbioru odpadów komunalnych w PSZOK:

 

1. Dostarczone przez właścicieli nieruchomości lub mieszkańców, własnym transportem i na własny koszt odpady komunalne przyjmowane są nieodpłatnie, w godzinach otwarcia PSZOK.

2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik.

 1. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.
  4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
  5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione powyżej.
  6. Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich natychmiastowego zabrania w przypadku:
  a) Stwierdzenia przez pracownika PSZOK-u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
  b) Stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach.

 


 

Metryka

data wytworzenia
2012-11-28
data udostępnienia
2012-11-28
sporządzone przez
opublikowane przez
Witkowski Grzegorz
ilość odwiedzin
170
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.