Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Biskupiec
Menu góra
Strona startowa Informacje Gmina Urząd Stanu Cywilnego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Urząd Stanu Cywilnego, bieżące, menu 1165 - BIP - Urząd Gminy Biskupiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Arkadiusz Dobek


Kierownik USC – Beata Jaroszewska

Z-ca kierownika – Agnieszka Malinowska

Urząd Stanu Cywilnego dokonuje rejestracji stanu cywilnego osób w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu.

Rejestracja stanu cywilnego obejmuje:

 • sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • nanoszenie wzmianek dodatkowych,
 • sporządzanie protokołów o oświadczeniach zmieniających stan cywilny lub wpływających na treść aktu stanu cywilnego
 • organizuje Jubileusze dla osób, które wstąpiły w związek małżeński 50 lat temu
 • przyjmuje wnioski i wydaje dowody osobiste oraz tymczasowe dowody osobiste,
 • wydaje dokumenty tożsamości oraz zaświadczenia o ich utracie,

AKT URODZENIA

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego faktu powinno nastąpić w ciągu 3 dni.
Do zgłoszenia urodzenia dziecka obowiązani są w kolejności:

 • ojciec
 • lekarz lub położna albo inna osoba obecna przy porodzie
 • matka, jeżeli jej stan na to pozwala.

Zgłoszenie faktu urodzenia polega na stawieniu się osoby zobowiązanej do dokonania tej czynności w USC i przedłożeniu dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia aktu.

Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka którego:

 1. Rodzice pozostają w związku małżeńskim przedstawia:
  - odpis skrócony aktu małżeństwa (do wglądu)
  - dowody osobiste rodziców
  - zaświadczenie wystawione przez służbę zdrowia, potwierdzające fakt urodzenia dziecka, jego datę i miejsce.

 2. Matka dziecka jest panną:
  - dowód osobisty,
  - akt urodzenia matki dziecka (do wglądu)
  - zaświadczenie ze szpitala j/w

 3. Matka dziecka jest rozwiedzioną:
  - dowód osobisty
  - małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (do wglądu)
  - zaświadczenie ze szpitala j/w

 4. Matka dziecka jest wdową:
  - dowód osobisty
  - akt małżeństwa ( do wglądu)
  - akt zgonu współmałżonka (do wglądu)
  - zaświadczenie ze szpitala j/w

W przypadku gdy matka dziecka nie pozostaje w związku małżeńskim istnieje możliwość uznania dziecka przez ojca przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Fakt ten może być dokonany gdy:

 • rodzice dziecka są pełnoletni
 • upłynęło 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa.

AKT MAŁŻEŃSTWA

Osoby pragnące wstąpić w związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego składają następujące dokumenty:
 • kawaler i panna odpis skrócony aktu urodzenia (urodzenia poza Biskupcem) i dowód osobisty
 • rozwiedziony (a) dowód osobisty, akt urodzenia i akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
 • wdowiec (wdowa) odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa, akt zgonu współmałżonka i dowód osobisty.
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo wyznaniowe wywołujące skutki cywilno- prawne zobowiązane są:
 1. Przedstawić i złożyć kierownikowi USC miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć takie małżeństwo odpis skrócony aktu urodzenia, dowód ustania poprzedniego małżeństwa (odpis zgonu małżonka, odpis skrócony aktu poprzedniego małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub unieważnieniu).
 2. Złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 3. Złożyć oświadczenia o nazwiskach, jakie będą nosili po jego zawarciu oraz o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Na podstawie złożonych dokumentów oraz wniesionego podania przez nupturientów kierownik USC wydaje 3 egzemplarze zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydane przez kierownika USC ważne jest przez okres 3 miesięcy od daty jego wydania i w tym okresie związek małżeński winien być zawarty.

AKT ZGONU

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.

Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są:

 • małżonek lub dzieci zmarłego,
 • najbliżsi krewni lub powinowaci,
 • osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały.

Osoba zgłaszająca zgon składa w Urzędzie Stanu Cywilnego:

 • kartę zgonu wystawioną przez lekarza,
 • dokument tożsamości zmarłego (dowód osobisty, paszport)
 • akt małżeństwa oraz dowód osobisty współmałżonka,
 • u mężczyzny książeczka wojskowa.

Metryka

sporządzono
2009-08-27 przez
udostępniono
2009-08-27 02:00 przez Grzegorz Witkowski
zmodyfikowano
2019-11-06 09:45 przez Grzegorz Witkowski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
641
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.